Darbu saugos įmonė Verslo konsultacijų centras

Verslo konsultacijų centras

Kursai, Konsultacijos, Dokumentai, Buhalterija, Įmonių steigimas

Darbų sauga Darbu sagos seminaras Darbų saugos mokymai

Darbų Saugos kursai ImageMokymas ir atestavimas

Kviečiame darbdavius, įmonių va-dovus ir jų atstovus bei asmenis atsakingus už darbų saugą įmonė-je registrutis į darbų saugos kur-sus pagal atitinkamą programą

Darbų Saugos Kursai

Darbų SaugaImageDokumentų ruošimas, Konsultacijos

Siūlome profesionalias konsul-tacijas darbų saugos klausimais, pagal naujausius teisės aktus pa-rengtus darbų saugos dokumen-tus būtinus kiekvienoje įmonėje

Darbų Sauga

Įmonių steigimasImageUAB, MB ir kitų rūšių įmonių steigimas

Steigiame visų teisinių formų įmo-nes, konsultuojame įmonių steigi-mo ir reorganizacijos klausimais. Taikome nuolaidas buhalterinėms paslaugoms

Įmonių Steigimas

Buhalterinė apskaita ImageBuhalterinės apskaitos tvarkymas

Siūlome buhalterinės apskaitos paslaugas visų tipų įmonėms. Paslaugas teikia aukščiausią kva-lifikaciją ir reikiamas licenzijas turintys specialistai

Buhalterinė Apskaita

Darbų saugos kursai

Darbu saugos kursai

Artimiausi kursai

Darbų saugos kursai numatomi:

2015 m. vasario 09 dieną

Registruotis

ARCHYVAS: Seminaras:

"INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS DEKLARACIJOS PARENGIMAS"
Daugiau apie seminarus